Guntis Malējs

Valdes loceklis

guntis.malejs@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18. martā 

Pilnvaras termiņš: 4 gadi