Jurijs Poļakovs

Valdes loceklis 

z.blazma@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2013.gada 9. novembrī.

Pilnvaras termiņš: 4 gadi.