Vsevolods Zeļonijs

Valdes priekšsēdētājs

seva.z@dzudoskola.lv

Ir tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi

Pilnvaras stājās spēkā: 2017.gada 18.martā

Pilnvaras termiņš: 4 gadi