Valdes locekļi

Valdes priekšsēdētājs 

seva.z@dzudoskola.lv

Ir tiesības pārstāvēt asociāciju atsevišķi.

Uzņēmumu reģistra lēmums Nr..  no [datums]
Biedru kopsapulces protokols Nr... no [datums]

Pilnvaras stājās spēkā: 2013.gada 9. novembrī.

 

Ģenerālsekretārs

info@sambo.lv

tālr.:  +37167880557

Ir tiesības pārstāvēt asociāciju atsevišķi.

Pilnvaras stājas spēkā 2013.gada 9.novembrī.

 

Valdes loceklis
andrejbirjukov@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2013.gada 9.novembrī.

 

Valdes loceklis

z.blazma@inbox.lv

Pilnvaras stājās spēkā: 2013.gada 9. novembrī.

 

Valdes loceklis

Pilnvaras stājās spēkā: 2013.gada 9. novembrī.